20 lutego 2020. imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Budżet
Budżet Gminy Łaskarzew na 2015 rok
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia Budżetu Gminy Łaskarzew z załącznikami

 
Budżet Gminy Łaskarzew na 2014 rok

Uchwała Nr XXX/181/13 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia Budżetu Gminy Łaskarzew

UZASADNIENIE do Budżetu Gminy Łaskarzew

Uchwała Nr Si.91.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ws. uchwały budżetowej

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków Fundusz Sołecki

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXX/181/13 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXX/181/13 - dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXX/181/13 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXX/181/13 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181/13 - dotacje udzielone

Uchwała Nr XXX/182/13 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Uchwała Nr Si.92.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/182/13 - jednolity plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/182/13 - wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/182/13 - OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2014-2021Budżet Gminy Łaskarzew na 2013 rok

Uchwała Nr XX/107/12 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia Budżetu Gminy

UZASADNIENIE do Budżetu Gminy Łaskarzew

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków Fundusz Sołecki

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XX/107/12 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XX/107/12 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XX/107/12 - opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr Xx/107/12 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XX/107/12 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/12 - dotacje udzielone

Uchwała Nr XX/108/12 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

OBJAŚNIENIA do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łaskarzew na lata 2013-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/12 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2021

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XX/108/12 - programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi programami

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XX/108/12 - programy, projekty lub zadania pozostałeBudżet Gminy Łaskarzew na 2012 rok

Uchwała Nr XI/54/11 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia budżetu gminy

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan dochodów dotacji celowych

Tabela Nr 4a do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków dotacji celowych

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków Fundusz Sołecki

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XI/54/11 - limity wydatków inwestycyjnych

Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XI/54/11 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XI/54/11 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XI/54/11 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/54/11 - dotacje udzielone

Uchwała Nr XI/55/11 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/11 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/55/11 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XI/55/11 - programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego

Załącznik Nr 1c do Uchwały Nr XI/55/11 - programy, projekty lub zadania pozostałe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/11 - umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/11 - gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego


>>> zmiany w budżecie gminy na 2012 rok <<<

Budżet Gminy Łaskarzew na 2011 rok

Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia budżetu gminy

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 - plan dochodów

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10 - plan dochodów zleconych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków zleconych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/6/10 - plan dochodów i wydatków (dotacje celowe)

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr III/6/10 - plan wydatków (Fundusz Sołecki)

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/6/10 - limity wydatków inwestycyjnych 2011-2015

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr III/6/10 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/6/10 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 - dotacje udzielone

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy Łaskarzew ws. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/10 - wykaz przedsięwzięć


>>>   zmiany w budżecie gminy na 2011 rok   <<<

Budżet Gminy Łaskarzew na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/125/09 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia budżetu gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - dotacje udzielone

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan dochodów i wydatków

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - planowane dochody

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - planowane wydatki

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan wydatków majątkowych

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan dochodów i wydaktów (zadania zlecone)

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan wydatków (Fundusz sołecki)

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - limity wydatków inwestycyjnych 2010-2012

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - wydatki na programy i projekty

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - plan przychodów i rozchodów

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - Gminne Programy

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - Plan GFOŚiGW

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/125/09 - prognoza kwoty długu i spłat


>>>   zmiany w budżecie gminy na 2010 rok   <<<

Budżet Gminy Łaskarzew na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXII/87/08 Rady Gminy Łaskarzew ws. uchwalenia budżetu gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/87/08 - dochody budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/87/08 - wydatki budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/87/08 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/87/08 - przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/87/08 - dochody budżetu zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/87/08 - wydatki budżetu zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/87/08 - plan budżetu dochody własne

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/87/08 - dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/87/08 - plan budżetu GFOŚiGW

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/87/08 - prognoza kwoty długu i spłat


Budżet Gminy Łaskarzew na 2008 rok
Załączniki do uchwały Nr XII/43/07 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28.12.2007r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Uchwała XII/43/07 ws. uchwalenia budżetu gminy

Załącznik 1 do Uchwały XII/43/07 - dochody budżetu gminy

Załącznik 2 do Uchwały XII/43/07 - wydatki budżetu gminy

Załącznik 3 do Uchwały XII/43/07 - inwestycje

Załącznik 4 do Uchwały XII/43/07 - przychodu i rozchody budżetu

Załącznik 5 do Uchwały XII/43/07 - dochody i wydatki inne zadania zlecone

Załącznik 6 do Uchwały XII/43/07 - doch. i wyd. porozumienie jst

Załącznik 7 do Uchwały XII/43/07 - doch. i wyd. własne jedn. budz.

Załącznik 8 do Uchwały XII/43/07 - dotacje podmiotowe

Załącznik 9 do Uchwały XII/43/07 - plan przych. i wyd. GFOŚiGW

Załącznik 10 do Uchwały XII/43/07 - prognoza kwoty długu i spłat

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA