20 lutego 2020. imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Projekty współfinansowane
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Sośnince

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 - droga w Melanowie

 

Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Izdebno

 

Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Uścieniec-Krzywda

 

Pożyczka na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Pilczyn

 

Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Etap III - podłączenia

 

Pożyczka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Etap III

 

Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w roku 2014

 

Pożyczka na termomodernizację budynku ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa

 

Dotacja na termomodernizację budynku ZS Stary Pilczyn i SP Dąbrowa

 

Informacja o dofinansowaniu dla CIA
Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne CIA w Łaskarzewie otrzymało dofinansowanie na operację z zakresu Małych Projektów


STOWARZYSZENIE CENTRUM INTEGRACYJNO ANIMACYJNE CIA W ŁASKARZEWIE

OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE NA OPERACJĘ Z ZAKRESU MAŁYCH PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. „UTWORZENIE BAZY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ LGD W ŁASKARZEWIE”

Nr umowy 00360-6930-UM0740619/12 z dnia 02 lipca 2013 r.

Cel operacji – Umożliwienie dostępu do oferty turystycznej w ramach działalności Punktu Informacji Turystycznej dla mieszkańców LGD i turystów poprzez utworzenie bazy informacji i oferty turystycznej obszaru objętego LSR trzech gmin LGD tj. Miasta Łaskarzew, Gminy Łaskarzew i Gminy Wilga w tym min.: utworzenie i prowadzenie strony internetowej, wydanie foldera turystyczno- informacyjnego, produkcja filmu promującego walory turystyczno- rekreacyjne regionu LGD, informacja w mediach.


>>> zobacz stronę CIA <<<


Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych
Modernizacja Wiejskiego Domu Ludowego w Lewikowie

MODERNIZACJĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013
W RAMACH PROJEKTU:

„Modernizacja Wiejskiego Domu Ludowego w Lewikowie”

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

„Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych
Remont Gminnej Bibliotekli Publicznej w Nowym Pilczynie

REMONT BUDYNKU DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013
W RAMACH PROJEKTU:

„Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie”

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

„Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych
Przystosowanie budynku w Lipnikach na cele działalności kulturalnej

REMONT BUDYNKU DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013
W RAMACH PROJEKTU:

„Przystosowanie budynku w Lipnikach na cele działalności kulturalnej”

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

„Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych w ramach działania 413 PROW
Zakup Wyposażenia dla Wiejskich Domów Ludowych w Uścieńcu-Krzywdzie i Sośnince

WYPOSAŻENIE ZAKUPIONO ZE ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007- 2013
W RAMACH PROJEKTU:

„Zakup wyposażenia dla Wiejskich Domów Ludowych w Uścieńcu-Krzywdzie i Sośnince”

W RAMACH DZIAŁANIA 413 PROW:

Remont i wyposażenie obiektów kulturalnych”

Wsparcie w formie pożyczki
"Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Nowy Pilczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami etap I"

"Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Nowy Pilczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami etap I", została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.000.000 zł (Słownie złotych: Trzy miliony) w formie pożyczki.


 

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Łaskarzewskiej”

INFORMACJA

Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że na terenie gminy Łaskarzew zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 3 -Rozwój Lokalny Działanie 3.5 - Lokalna Infrastruktura Społeczna) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i środków budżetu Gminy.

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Łaskarzewskiej”

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o. o. "REMBUD" 21-100 Lubartów, Aleja Tysiąclecia 8.

Całkowita wartość projektu:

2 552 354,18 zł

Dofinansowanie:

 

ZPORR (37,45% koszty kwalifikowane)

32,47%

828 781,48 zł

FRKF

39,18%

1 000 000,00 zł

wkład Gminy

28,35%

723 572,70 zł


Zakończenie robót nastąpiło w dniu: 27.07.2006r.

 

Dofinansowanie przedsięwzięcia gminy
"Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Łaskarzewie"

Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że "Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Urzędu Miasta w Łaskarzewie" dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


 

Dofinansowanie przedsięwzięcia gminy
"Termomodernizacja Zespołu Szkół w Izdebnie"

Wójt Gminy Łaskarzew informuje, że "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Izdebnie" dofinansowa jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


 

 
SONDA
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

MAPA SERWISU
STATYSTYKA